PARTICIPATE AS:

Конференцијата беше 5 од 5. Искрено кажано, ова беше една од најдобро менаџираните и организирани конференции што сум бил, во последните 6 години колку што сум со Viber, сум бил на многу конференции, верувајте ми. Би го опишал како совршено организиран, многу пријателски, успешен.

Дефинитивно планирам да дојдам, кога и да е следната конференција. Пред се поради публиката. Мислам дека луѓето овде се многу релевантни за она што го нудиме и многу наши партнери се веќе тука. Повторно се поврзав со нив и верувам дека ќе има многу работи што можеме да ги покажеме на следната конференција.

I want to be a partner/sponsor of the conference

Fill out the form and a member of our team will contact you shortly, so we can refine the cooperation.

If you think you are an ideal speaker for this conference, contact us!

Fill out the form and a member of our team will contact you as soon as possible, so that we can specify the cooperation.

Сакам да бидам партнер/спонзор на конференцијата

Пополнете го формуларот и член на нашиот тим ќе ве контактира наскоро, за да ја дефинираме соработката.

Ако мислите дека сте идеален говорник за оваа конференција, контактирајте не!

Пополнете го формуларот и член на нашиот тим ќе ве контактира што е можно поскоро, за да можеме да ја прецизираме соработката.